Huis kopen Koopcontract en ontbindende voorwaarden Afzien van de koop

Hoe lang bedenktijd na tekenen koopcontract?

Auteur:
24-01-2024 (laatst bijgewerkt: 24-01-2024)
Leestijd: 3-4 minuten

Heb je jouw droomhuis gevonden en het koopcontract al getekend? Gefeliciteerd! Toch heb je nog tijd om van de koop af te zien. Deze tijd staat ook wel bekend als de bedenktijd. In dit artikel leggen we je uit hoe lang en waarom je bedenktijd hebt na het tekenen van het koopcontract, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wat is bedenktijd bij een koopcontract?

Bedenktijd is een wettelijke bescherming voor de kopers van een huis. Het geeft jou als koper de mogelijkheid om binnen 3 dagen na ontvangst van de getekende koopovereenkomst af te zien van de koop zonder opgaaf van reden of vergoeding.

Doel van de bedenktijd

Het doel van de wettelijke bedenktijd is om de koper extra bescherming te bieden bij de aankoop van een woning. De bedenktijd geeft de koper namelijk:

Duur van de bedenktijd

De wettelijke bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst duurt 3 dagen. De termijn gaat in op 0.00 uur na de dag waarop de koper het getekende contract heeft ontvangen.

Valt het einde van de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Als 2 of 3 van de bedenkdagen vallen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan duurt de bedenktijd nóg langer.

Rechten tijdens de bedenktijd

Binnen de bedenktijd van 3 dagen heeft de koper het recht om zonder opgaaf van reden of vergoeding af te zien van de koop. De koper moet de verkoper wel binnen de termijn schriftelijk op de hoogte brengen van het terugtrekken uit de koop.

Wanneer begint de bedenktijd?

De bedenktijd begint te lopen zodra de koper een kopie van de door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Meestal is dit de dag ná het ondertekenen van het contract.

De bedenktijd begint dus om 0.00 uur 's nachts na de dag dat de koper het contract heeft ontvangen. De koper heeft vervolgens 3 volledige dagen de tijd om over de aankoop na te denken en eventueel de koop te ontbinden. De termijn eindigt om 24.00 uur op de laatste dag.

Wie heeft recht op bedenktijd?

De koper van de woning heeft wettelijk recht op een bedenktijd van 3 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. De verkoper heeft standaard géén bedenktijd, tenzij dit expliciet is afgesproken in het koopcontract.

Wat kun je doen tijdens de bedenktijd?

Tijdens de wettelijke bedenktijd van 3 dagen kan de koper verschillende zaken ondernemen:

Ook is het verstandig om in deze periode de hypotheekofferte en bijbehorende voorwaarden nogmaals goed door te nemen. Zo kun je als koper een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet doorzetten van de aankoop.

Wat gebeurt er als de koper de koop ontbindt?

Als de koper besluit om de koop te ontbinden binnen de bedenktijd, moet de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Dit kan middels aangetekende post, of via de betrokken notaris.

De koper hoeft geen reden op te geven voor het terugtrekken uit de koop. Ook is er geen vergoeding verschuldigd aan de verkoper. De ontbinding is kosteloos.

Tips voor het gebruik van de bedenktijd

Het is raadzaam om de volledige wettelijke bedenktijd van 3 dagen te benutten. Ga dus niet overhaast te werk. Neem de tijd om het huis grondig te inspecteren, documenten door te nemen en eventueel deskundigen te raadplegen. Zo voorkom je dat je impulsieve beslissingen neemt en weet je zeker dat je blij bent met het huis waar je in gaat wonen.

Veelgestelde vragen in het kort

Hoe lang is de bedenktijd na het tekenen van een koopcontract?

De bedenktijd na tekenen van het koopcontract is 3 dagen. Binnen 3 dagen na ontvangst van de getekende koopovereenkomst kun je afzien van de koop zonder opgaaf van reden of vergoeding.

Wanneer begint de bedenktijd?

De bedenktijd begint zodra je als koper een kopie hebt ontvangen van de door beide partijen getekende koopovereenkomst. Meestal is dit de dag ná het ondertekenen van het contract.

Wie heeft recht op bedenktijd bij een koopcontract?

Alleen de koper van de woning heeft wettelijk recht op een bedenktijd van 3 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. De verkoper heeft standaard géén bedenktijd, tenzij dit expliciet is vastgelegd in het koopcontract.

Wat kun je doen tijdens de bedenktijd?

Tijdens de bedenktijd van 3 dagen kun je onder meer onderzoek doen naar de bouwkundige staat van de woning, het huis laten taxeren of extra advies inwinnen bij een specialist.