Huis kopen Koopcontract en ontbindende voorwaarden De kleine lettertjes die u moet lezen

Voorlopig koopcontract: wat moet ik weten?

Auteur:
03-12-2021 (laatst bijgewerkt: 30-03-2022)
Leestijd: 2-3 minuten

Het opstellen en ondertekenen van het voorlopig koopcontract is een belangrijke stap die u zet bij de aankoop van een woning. De verkopende partij, doorgaans de verkoopmakelaar, stelt dit contract op. U, als koper, en de verkopende partij, dienen akkoord te gaan met het voorlopig koopcontract.

Daarna kunt u beiden het contract tekenen, waardoor de aankoop zwart op wit staat. Veel mensen vragen zich af of zij nog onder het voorlopig koopcontract uit kunnen, en waar ze op moeten letten bij het doornemen van het contract. Logisch, want het contract vormt de basis van de aankoop van uw woning.

Wat staat er in een voorlopig koopcontract?

In het voorlopig koopcontract staat alles wat u en de verkoper moeten afspreken over de verkoop. Er staat in om welk object het gaat, wie de verkoper en koper zijn, en onder welke voorwaarden het pand wordt verkocht. Denk bijvoorbeeld aan de prijs, de datum van overdracht en eventuele inboedel die u overneemt.

Een ander belangrijk aspect in het voorlopig koopcontract is de sectie met ontbindende voorwaarden. Hierin neemt u op onder welke voorwaarden u nog onder de koop uit kunt. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de koop alleen doorgaat onder voorbehoud van financiering. Als u geen hypotheek kunt krijgen, gaat de koop niet door.

Daarnaast kunnen er ook bijzondere zaken in staan, zoals een asbestclausule bij een oude woning. De verkoper valt dan niet te verwijten dat er onvoorzien asbest in het pand zit. Alle voorwaarden waaronder u en de verkoper het pand willen (ver)kopen, kunt u in principe op laten nemen. U moet het er dan nog wel samen over de voorwaarden eens worden.

Kun je nog onder een voorlopig koopcontract uit?

Het komt voor dat kopers zich na het tekenen van het voorlopig koopcontract bedenken. Gelukkig kunt u als koper tot drie dagen na het ondertekenen onder het voorlopig koopcontract uit. U heeft dus een relatief korte bedenktijd na de overeenkomst getekend te hebben.

Bedenkt u zich daarna? Dan bent u vaak verplicht de bankgarantie te betalen, mits dit in het contract is opgenomen. Daarmee heeft u zich verplicht 10% van de aankoopsom te voldoen. Bij een woning met een prijs van €350.000 komt dat neer op een bankgarantie van €35.000.

U kunt dus ook onder het voorlopig koopcontract uit als de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Er zijn een aantal ontbindende voorwaarden die in bijna alle koopcontracten worden opgenomen. Denk aan ontbindende voorwaarden rondom de financiering of de bouwkundige staat.

Ontbindende voorwaarden inzetten

Stel, u weet niet zeker dat u de financiering voor de aankoop van een woning rondkrijgt. Dan is het verstandig uw bod uit te brengen onder voorbehoud van financiering. Laat u een bouwkundige keuring uitvoeren nadat u uw bod heeft uitgebracht? Ook dan kunt u een voorbehoud laten opnemen in het voorlopig koopcontract.

Veel mensen kiezen ervoor een maximumbedrag op te nemen in het contract. Als de bouwkundige keuring uitwijst dat er renovatiewerkzaamheden nodig zijn die boven het bedrag uitkomen, kunt u de koop ontbinden.

Als u de koop wilt ontbinden moet u dat wel expliciet aangeven. U zet op papier dat u de aankoop wilt ontbinden en wijst op de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract. Daarbij moet u vaak ook bewijs aanleveren dat er sprake is van de ontbindende voorwaarde in kwestie, zoals een afwijzing van de hypotheekverstrekker of een keuringsrapport.

Veelgestelde vragen in het kort

Wat staat er in een voorlopig koopcontract?

In het voorlopig koopcontract neemt de verkopende partij, samen met u, alle voorwaarden op waaronder de (ver)koop doorgang moet vinden. Hierin staan bijvoorbeeld ook de ontbindende voorwaarden.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Dit zijn de voorwaarden waaronder u, als koper, de koop kunt ontbinden. Alleen als u expliciet (schriftelijk) aangeeft dat u een beroep doet op deze voorwaarden, kunt u na het tekenen van het voorlopig koopcontract de koop annuleren zonder extra kosten.

Hoeveel bedenktijd zit er vast aan de koopovereenkomst?

U kunt tot 3 dagen na ondertekening de koop annuleren, zonder dat daar kosten of verplichtingen aan vastzitten. Als u zich daarna bedenkt moet u in veel gevallen de bankgarantie voldoen. U betaalt dan 10% van de aankoopprijs aan de verkoper.