Huis verkopen Huis verkopen door scheiding Rechten op het koophuis bij een scheiding

Mijn ex wil het huis niet verlaten: wat nu?

Auteur:
29-11-2022 (laatst bijgewerkt: 29-11-2022)
Leestijd: 3-4 minuten

Wanneer je gaat scheiden, is het soms de vraag wie er in het gezamenlijke huis mag blijven wonen. Wanneer je getrouwd bent ben je meestal samen eigenaar van het huis, maar dat hoeft niet. Komen uw ex en u er niet uit? Dan kan het nodig zijn om de rechter uitspraak te laten doen.

Ook wanneer u degene bent die in het huis mag blijven wonen, kan het gebeuren dat u de rechter nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer uw ex het huis niet wil verlaten, kunt u, of kan uw advocaat, via een kort geding een uitspraak van de rechter afdwingen. De rechter zal uw ex een redelijke termijn geven om te vertrekken.

Wie mag in het huis blijven wonen na een scheiding?

De eigenaar of huurder van de woning mag in het huis blijven wonen na een scheiding. U moet dan eerst wel goed bekijken wie de eigenaar of huurder is. Dat hoeft niet degene te zijn die ooit het huis gekocht heeft. De volgende situaties kunnen voorkomen:

  1. U bent getrouwd in gemeenschap van goederen (voor 2018)

In deze situatie bent u beiden eigenaar van het huis. Eén van beiden moet het huis overnemen of het huis moet verkocht worden. Wanneer u het huis overneemt, moet u uw ex uitkopen én u moet genoeg verdienen om de hypotheek in uw eentje te kunnen betalen.

  1. U bent getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen (na 2018)

Het verschil met algehele gemeenschap van goederen is dat al uw bezittingen van voor het huwelijk uw bezit blijven. Hebt u het huis gekocht voor uw huwelijk, dan blijft het huis van u.

  1. U bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden of hebt een geregistreerd partnerschap

In deze voorwaarden zijn afspraken gemaakt over het huis. Ook wanneer in die afspraken staat dat u eigenaar van het huis blijft, mag u nog niet zomaar uw ex op straat zetten. Hij of zij moet op z’n minst een redelijke termijn gegeven worden om een andere woning te vinden.

  1. U bent niet getrouwd en bent ook geen geregistreerd partnerschap aangegaan

In deze situatie is het huis van degene die het gekocht heeft. In een samenlevingscontract kunnen andere afspraken zijn gemaakt, maar die moeten dan wel goed zijn vastgelegd.

Ex wil huis niet verlaten: span een kort geding aan

Bij een huurwoning kan het huurcontract op één naam staan of op uw beider namen. In het laatste geval bent u gelijkwaardig. Ook wanneer u hoofdhuurder bent, kan uw partner door huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch medehuurder geworden zijn. Ook wanneer u al lang samenwoont (een duurzaam gezamenlijk huishouden voert) kan uw partner medehuurder zijn. Dat moet dan wel zijn aangevraagd bij de verhuurder.

Komt u er niet uit wie in het huis mag blijven wonen of wil uw ex het huis niet verlaten dan moet de rechter een beslissing nemen. Ook de belangen van eventuele kinderen worden dan meegewogen. De rechter geeft de partner die moet vertrekken even de tijd om een andere woning te vinden. Weigert uw ex dan nog het huis te verlaten, dan kan de rechter een dwangsom opleggen voor elke dag dat uw ex in uw huis blijft. 

Het huis verkopen na een scheiding

Kunt u in uw eentje de hypothecaire lasten niet opbrengen? Dan zit er meestal niets anders op dan het huis waarin uw met z’n tweeën hebt gewoond te koop te zetten. Komt u daar met uw ex niet uit, dan zijn er ook weer mogelijkheden om de rechter een uitspraak te laten doen. Meestal in een kort geding, zodat het niet lang duurt voor er een beslissing is.

De rechter kan bepalen dat het huis verkocht wordt zonder medewerking van uw partner, uw ex dwingen mee te werken aan de verkoop door een dwangsom op te leggen of zelfs zelf een verkoopprijs bepalen.

Het is belangrijk om zekerheid te hebben over de waarde van uw woning. Die zekerheid kunt u krijgen door een gratis waardebepaling aan te vragen via onze website. De full-service makelaar die deze waardebepaling vrijblijvend voor u uitvoert, kan u zonodig ook in het verdere traject bijstaan.

Veelgestelde vragen in het kort

Wie mag in het huis blijven wonen na scheiding?

Wie in het huis mag blijven wonen na een scheiding, hangt af van wie de eigenaar van het huis is. Bent u beiden eigenaar dan moet u hierover afspraken maken.

Mijn ex uitkopen: hoe gaat dat?

Uw ex uitkopen is nodig wanneer u beiden eigenaar bent van het huis. Wanneer al een deel van de hypotheek betaald is en het huis na taxatie meer waard is dan de resterende hypotheek betaalt u uw ex een vergoeding.

Verlies ik mijn rechten als ik het huis verlaat?

Nee, u verliest uw rechten niet wanneer u het huis verlaat. Waar u recht op hebt hangt vooral af van wie eigenaar is van het huis en welke afspraken u daarover eventueel verder heeft gemaakt. Zo nodig kunt u een rechter een uitspraak laten doen.