Huis verkopen Huis verkopen na erfenis Huis overdragen of schenken

Huis op naam kind zetten: hoe werkt dat?

Auteur:
08-02-2023 (laatst bijgewerkt: 08-02-2023)
Leestijd: 2-3 minuten

Er zijn verschillende redenen om te overwegen uw huis op naam van uw kind te zetten. Misschien wilt u het huis overdragen aan uw kinderen, omdat u de woningwaarde niet langer mee wilt laten tellen bij uw eigen vermogen, of u wilt de woning bij leven schenken. Voor u besluit het huis op naam van uw kind(eren) te zetten, dient u eerst te overwegen of dat financieel aantrekkelijk is.

Als u het huis op naam van uw kind zet, legt u via de notaris vast dat de woning voortaan diens eigendom is. Vroeger leverde dat vele voordelen op, maar omdat de wet- en regelgeving sinds enkele jaren gewijzigd is, is dit lang niet meer zo voordelig. 

Waarom zou u uw huis op naam van uw kind zetten?

Vroeger kozen mensen er vaak voor de woning bij leven op naam van hun kind te zetten. Dat zorgde ervoor dat – indien de woning in waarde steeg – de extra woningwaarde al bij het kind terechtkwam. Hierover hoefde het kind bij overlijden van de ouders geen erfbelasting te betalen. In deze situatie bleven de ouders in de woning wonen.

Tegenwoordig zijn de fiscale voordelen die het huis overdragen voorheen met zich meebracht niet meer van toepassing. Kinderen dienen nu namelijk wel erfbelasting te betalen als hun ouders overlijden en zij het huis definitief ‘erven’. Bovendien wordt de woning zowel bij de ouders als de kinderen zwaarder belast, namelijk in box 3.

Kan ik mijn huis schenken aan mijn kind?

In plaats van uw huis op naam van uw kind te zetten, kunt u ook kiezen voor een alternatief: de schenking op papier. Hierbij legt u vast dat de woning naar uw kind gaat. Dat doet u bij leven. Als u kiest voor deze constructie legt u daarmee ook vast dat u een schuld heeft bij uw kinderen. Die wordt ingelost bij overlijden, tegelijkertijd met de overdacht van de woning. Hierover hoeft geen erfbelasting betaald te worden.

Als u ervoor kiest uw woning over te dragen aan uw kind, in welke vorm dan ook, zult u moeten besluiten of u er blijft wonen of niet. De meeste mensen kiezen ervoor dat wel te doen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet alsnog na overlijden erfbelasting over de woning moeten betalen, dienen de ouders dan wel een huursom ter waarde van 6% van de WOZ-waarde te betalen aan hun kinderen.

Of u nu uw woning op naam van uw kind wilt zetten of wilt schenken op papier, het is slim eerst de woningwaarde te laten bepalen. De woningmarkt is immers volop in beweging. Een makelaar kan de woningwaarde gratis en accuraat voor u bepalen. Daarmee zet u een eerste stap in de oriëntatie op de keuze voor schenken, of toch om uw huis op naam van uw kind te zetten. Daarna kunt u contact opnemen met een notaris om de overdracht te regelen in de vorm die bij uw situatie past.

Veelgestelde vragen in het kort

Waarom zou ik mijn huis op naam van mijn kind zetten?

Omdat uw kind dan minder of geen erfbelasting hoeft te betalen over het erven van uw woning. U regelt dit al bij leven. Het fiscale voordeel komt pas na uw overlijden.

Hoe zet ik mijn huis op naam van mijn kind?

Dat doet u bij de notaris. Hier legt u vast dat u niet langer eigenaar bent, maar dat uw kind dat voortaan is. Bepaal daarbij wel of u in het huis blijft wonen of niet, en of u de woning dan huurt van uw kind.

Welke partijen heb ik nodig bij het op naam zetten van mijn huis?

U heeft een notaris nodig. Daarnaast kan het prettig zijn uw situatie te bespreken met een financieel adviseur, om te bepalen welke vorm van overdracht het best voor u en uw kind uitpakt. Ten slotte kan een makelaar gratis de woningwaarde bepalen, zodat u precies weet met welke gegevens u moet rekenen.