Huis verkopen Huis verkopen door scheiding Mogelijke constructies bij een scheiding

Hypotheek overnemen zonder uitkopen: kan dat?

Auteur:
29-05-2022 (laatst bijgewerkt: 29-05-2022)
Leestijd: 2-3 minuten

Gaat u scheiden en bent u in het bezit van een koophuis? Dan moet u besluiten wat u doet met de woning. De meeste mensen komen al snel uit bij de volgende overweging: de woning verkopen, of koopt de ene partner de ander uit? Er is nog een derde optie: de hypotheek overnemen zonder uw partner uit te kopen.

In de praktijk komt het nauwelijks voor dat iemand de hypotheek wil overnemen zonder de partner uit te kopen. De vertrekkende partij ontvangt dan immers geen geld. Het is als vertrekkende partij zeer onverstandig om hiermee akkoord te gaan. Toch kan de hypotheek overnemen zonder de partner uit te kopen ook voordelen hebben.

Uitzonderingen

Als degene die blijft de ander niet kán uitkopen, maar u beiden wel de woning wilt aanhouden, kunt u de hypotheek overnemen zonder uw partner uit te kopen. Eventueel spreekt u af de uitkoopsom later uit te betalen aan uw ex-partner. De hypotheek overnemen na een scheiding is niet verplicht.

Let er wel op dat de hypotheek overnemen zonder uw partner (direct) uit te kopen alleen mogelijk is als u het hier beiden over eens bent. In uitzonderlijke gevallen bezitten partners twee woningen. U kunt dan besluiten allebei één woning te behouden, waarbij u het verschil laat zitten of verrekent. Ook dan is uitkopen niet nodig.

Als u kiest voor de hypotheek overnemen zonder uw partner uit te kopen, laat u dan goed informeren over uw rechten en plichten. Dat geldt zeker als u degene bent die de uitkoopsom niet of later ontvangt. De kans is groot dat u veel geld misloopt of later krijgt.

Partner wel uitkopen

In de regel kiezen de meeste stellen die gaan scheiden ervoor de ander uit te kopen als één van twee de woning wil behouden. Degene die blijft koopt de ex-partner uit, als één van de twee in het huis wil blijven wonen. Dat betekent dat de vertrekkende partij een som geld krijgt.

De uitkoopsom komt neer op de overwaarde minus de resterende hypotheekschuld. De hypotheekschuld kunt u opvragen bij uw hypotheekverstrekker. De actuele waarde van uw woning kan worden vastgesteld door een gratis waardebepaling of taxatie. Zo kunt u zelf uitrekenen hoeveel u uw ex-partner moet betalen, of hoeveel u als vertrekkende partner ontvangt.

Soms kiezen stellen ervoor de overwaarde op het huis te schenken aan hun ex-partner. Dat gebeurt vaak in goed overleg, als de één de ander een extraatje mee wil geven na de scheiding. Het kan een alternatief zijn voor het scenario waarin u de hypotheek gaat overnemen van uw partner zonder deze uit te kopen.

Mogelijkheden om de hypotheek over te nemen na scheiding

Stel, u gaat scheiden en u wilt in het huis blijven wonen. Dan moet u de hypotheek overnemen en uw partner uitkopen. U moet dan uitrekenen hoeveel u uw ex-partner schuldig bent en uw zaken regelen bij de notaris. Voor u dat doet, is het van belang na te gaan of u de lasten in uw eentje kunt dragen.

Gaat u de hypotheek overnemen zonder uw partner uit te kopen? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur en zet uw afspraken goed op papier, bij voorkeur bij de notaris of een advocaat. Dan weet u zeker dat de hypotheek overnemen zonder uw partner uit te kopen ook voor u goed uitpakt.

Veelgestelde vragen in het kort

Hoe kan ik de hypotheek van mijn partner overnemen na de scheiding?

Ja, u kunt uw partner uitkopen en de hypotheek van uw partner zo overnemen na de scheiding. Daarvoor moet uw inkomen wel toereikend zijn.

Hoe gaat het uitkopen van een partner in zijn werk?

Als u uw partner wilt uitkopen, betaalt u altijd de overwaarde minus de restschuld aan uw ex-partner. Daarna laat u zowel de hypotheek als de woning op uw naam zetten.

Kan ik de overwaarde uit ons huis schenken aan mijn ex-partner?

Ja, u kunt de overwaarde uit uw huis schenken aan uw ex-partner. Er moet dan wel sprake zijn van overwaarde én u moet de hogere hypotheeklast kunnen dragen met uw eigen inkomen.