Huis verkopen Naar de notaris De koopsom ontvangen

Hoelang duurt uitbetaling notaris na verkoop huis?

Auteur:
17-04-2022 (laatst bijgewerkt: 30-09-2022)
Leestijd: 2-3 minuten

De verkoop van uw woning is een bijzonder moment. Veel mensen kijken uit naar het moment waarop de verkoopsom op hun rekening verschijnt. Zij vragen zich af hoe lang de notaris hun geld mag vasthouden. Een goede vraag, want de verkoopsom wordt altijd via de rekening van de notaris overgemaakt. En de notaris mag uw geld enige dagen vasthouden.

Wanneer de uitbetaling van de notaris bij de verkoop van uw huis plaatsvindt, hangt in grote mate af van het moment waarop u de akte van levering bij de notaris tekent. Daarnaast zijn andere factoren van belang, zoals bestaande beslagen op uw woning. Hieronder leggen we uit wat u kunt verwachten als u wacht op de uitbetaling via de notaris bij de verkoop van uw huis.

Geld vasthouden: hoe lang?

De notaris houdt uw geld vast omdat de notaris moet controleren of de woning vrij is van beslagen, hypotheken of inschrijvingen. Het kan immers zijn dat een schuldeiser beslag legt op een woning voor deze op naam van de koper staat. Om dit te voorkomen controleert de notaris dit vóór en na het tekenen van de akte van levering. Dit is bij de kosten voor de notaris inbegrepen.

In principe kunt u er bij de verkoop van uw huis van uitgaan dat er geen beslagen liggen op uw woning. Dit is slechts het geval in bijzondere situaties. Toch moet u er rekening mee houden dat de uitbetaling van de notaris bij de verkoop van uw huis pas plaatsvindt ná deze controle. Hoe lang het passeren bij de notaris duurt, hangt af van de dag waarop u de akte van levering tekent.

Hoe lang duurt passeren bij de notaris?

Hoe lang het duurt voor de notaris de uitbetaling bij de verkoop van uw huis verzorgt is mede afhankelijk van de dag waarop u afspreekt bij de notaris. Bij het passeren tekent u de akte van levering. Als u dit doet voor 15:00 uur in de middag, kan de notaris de nacontrole de volgende ochtend uitvoeren.

In dit geval ontvangt u uw geld vaak de volgende dag al. Tekent u de akte van levering voor het weekend of voor een feestdag? Dan moet u enkele dagen wachten op de uitbetaling. De notaris kan bij de verkoop van uw huis pas na de feestdagen of het weekend controleren of het huis vrij is van beslagen. Kortom, hoe lang mag de notaris uw geld vasthouden? Zolang als nodig is voor de controle op beslagen.

Als u het belangrijk vindt dat de uitbetaling door de notaris direct gebeurt na de verkoop van uw huis, is het slim hier rekening mee te houden. Spreek bij voorkeur af in het begin van de week. Dan heeft uw notaris alle tijd voor de controle en vindt de uitbetaling bij de verkoop van uw huis snel plaats.

Veelgestelde vragen in het kort

Hoe lang mag mijn notaris mijn geld vasthouden?

De notaris mag uw geld vasthouden zolang hij of zij nog geen tweede controle heeft uitgevoerd omtrent beslagen op uw huis. Doorgaans houdt de notaris 1 tot 3 dagen uw geld vast.

Hoe lang duurt passeren bij de notaris normaal gesproken?

Passeren duurt normaliter slechts een uur. Als u de controles door de notaris meerekent, inclusief de uitbetaling van de koopsom, moet u rekenen op 2 dagen of meer.

Wie betaalt de kosten voor de notaris bij de verkoop van een huis?

Doorgaans betaalt de koper de kosten voor de notaris bij de verkoop van een huis. Dit bedrag maakt deel uit van de kosten koper, tenzij u anders overeenkomt.