Huis kopen Koopcontract en ontbindende voorwaarden Afspraken in de voorlopige koopakte vastleggen

Hoe lang is een voorlopig koopcontract geldig?

Auteur:
28-10-2022 (laatst bijgewerkt: 28-10-2022)
Leestijd: 2-3 minuten

Als u een geschikt huis heeft gevonden, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk intrekken. Daarvoor moeten eerst goede afspraken gemaakt worden met de verkoper over onder andere de koopsom en de datum van overdracht. Deze afspraken worden opgetekend in een voorlopig koopcontract. Wat is dit contract precies en hoe lang is een voorlopig koopcontract geldig?

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract is een document dat wordt getekend bij de koop van een nieuwe woning. Het wordt ook wel een 'koopakte' of een 'koopovereenkomst' genoemd. De overeenkomst is, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wel degelijk bindend.

Wat staat er in een voorlopig koopcontract?

In een voorlopig koopcontract staan alle details rond de koop van de woning. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de koopsom, de datum waarop de overdracht plaats zal vinden, betalingsafspraken, ontbindende voorwaarden en een eventuele lijst van spullen die u samen met het huis van de verkoper overneemt en de prijs die u daarvoor heeft afgesproken.

Hoe lang is een voorlopig koopcontract geldig?

In het voorlopige koopcontract bepaalt u samen met de verkoper een datum voor de overdracht. Er is dus geen vastgestelde termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden. Meestal is dit minimaal zes weken na het tekenen van het voorlopige koopcontract.

Binnen deze tijd wordt vaak duidelijk of er gebruik moet worden gemaakt van de ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld omdat blijkt dat u als koper de financiering niet rond krijgt of omdat het bouwkundig rapport meer verborgen gebreken en achterstallig onderhoud laat zien dan verwacht.

Op de datum van de overdracht van het huis ('passeren van de akte') tekent u de leveringsakte en de hypotheekakte bij de notaris.

Wie stelt een voorlopig koopcontract op?

U kunt zelf een voorlopig koopcontract opstellen of dit laten doen door een professional, zoals een makelaar. Als u zelf een voorlopig koopcontract opstelt kunt u gebruik maken van kant-en-klare voorbeeldmodellen. Deze modellen vindt u op internet. Het is wel verstandig het contract te laten nazien door een makelaar, want ieder huis en aankooptraject is anders.

Een voorlopig koopcontract is een belangrijk document. Hierin mogen geen onduidelijkheden staan of tekst die voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Vage en onduidelijke tekst kan leiden tot vervelende discussies als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van de ontbindende voorwaarden of de verkoper bepaalde afspraken niet nakomt.

Wilt u een voorlopig koopcontract laten opstellen? Dan is het verstandig dit te laten doen door een lokale full-service aankoopmakelaar. Als u het contract zelf wilt opstellen, kan een aankoopmakelaar het document ook voor u nazien. Met zijn kennis en ervaring weet hij precies hoe hij bepaalde zaken moet formuleren, zodat er geen juridische problemen ontstaan. Zo komt u achteraf niet voor financiële verrassingen te staan en bent u verzekerd van een soepele koop.

Veelgestelde vragen in het kort

Wanneer teken je een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract tekent u als u samen met de verkoper overeenstemming hebt bereikt over de koopsom van het huis. U tekent het contract bij een makelaar. Hoe snel u daar terecht kunt hangt af van de makelaar.

Wie mag een voorlopig koopcontract opstellen?

Een voorlopig koopcontract opstellen kunt u zelf doen, of door een professional zoals een makelaar laten doen. Als u zelf een contract opstelt is het belangrijk dat u het door een professional laat nakijken. Het gaat om een belangrijk document waar geen onduidelijkheden in mogen staan om te voorkomen dat u bij de koop tegen problemen of onaangename verrassingen aanloopt.

Wanneer mag ik een voorlopig koopcontract ontbinden?

U mag een voorlopig koopcontract ontbinden binnen drie werkdagen na het tekenen van het contract. Dit heet de 'wettelijke bedenktijd'. Ook mag u een voorlopig koopcontract ontbinden als u aan één van de ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen in het contract voldoet. Is geen van beide van toepassing maar wilt u wel afzien van de koop, dan kan hier een boete aan verbonden zijn.