Huis kopen Koopcontract en ontbindende voorwaarden Ontbindende voorwaarden gebruiken

Een voorlopig koopcontract ontbinden, mag dat?

Auteur:
28-10-2022 (laatst bijgewerkt: 28-10-2022)
Leestijd: 3-4 minuten

U heeft een nieuw huis op het oog. U heeft de bezichtiging achter de rug en alles ziet er keurig uit. U tekent het voorlopige koopcontract, maar na een paar dagen komt u erachter dat u niet aan alle voorwaarden voor de koop kunt voldoen, of dat de verkoper bepaalde gebreken aan de woning voor u heeft achtergehouden. U wilt het voorlopige koopcontract ontbinden. Hoe gaat u dan te werk?

Hoe bindend is een voorlopig koopcontract?

De 'voorlopig' in voorlopig koopcontract is een beetje misleidend. Een voorlopig koopcontract is namelijk wel degelijk bindend als u uw handtekening eenmaal onder het contract heeft gezet.

Hierbij gelden een aantal uitzonderingen. In de eerste drie werkdagen na ondertekening van het contract mag u zonder opgaaf van reden afzien van de koop. Dit heet ook wel de 'wettelijke bedenktijd'. Binnen die drie dagen moet u aan de verkoper laten weten dat u afziet van de koop. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail of brief. Zorg er in laatste geval wel voor dat de brief binnen de wettelijke bedenktijd door de verkoper ontvangen is.

Na de wettelijke bedenktijd mag u een voorlopig koopcontract alleen ontbinden op basis van speciale clausules in het contract. Deze worden 'ontbindende voorwaarden' genoemd. Deze clausules staan niet standaard in een contract. U moet deze voorwaarden laten opnemen.

Wanneer mag u een voorlopig koopcontract ontbinden?

U mag binnen de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen afzien van de koop. Ook mag u een voorlopig koopcontract ontbinden als voldaan wordt aan ontbindende voorwaarden. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

Zitten er kosten aan het ontbinden van een voorlopig koopcontract?

Aan het afzien van de koop binnen de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen zijn geen kosten verbonden. Ook bij het beroepen op de ontbindende voorwaarden hoeft u geen kosten te betalen. Wilt u buiten de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden afzien van de koop van de woning? Dan moet u een boete betalen. Deze is maximaal 10% van de koopsom.

Kan de verkoper een voorlopig koopcontract ontbinden?

De verkoper kan net zoals de koper een voorlopig koopcontract ontbinden. Als in het koopcontract ontbindende voorwaarden voor de verkoper staan, kan een verkoper op basis van deze clausule of clausules het contract ontbinden. Bijvoorbeeld als de restschuld van de verkoper niet wordt gefinancierd door de bank.

Kan de verkoper geen beroep doen op de ontbindende voorwaarden en is de wettelijke bedenktijd verstreken? Dan kunt u als koper een boete vorderen van maximaal 10% van de koopsom.

Hulp bij het opstellen of ontbinden van een voorlopig koopcontract?

Wilt u een voorlopig koopcontract laten opstellen? Dan doet u er verstandig aan het document te laten nakijken door een professional of een professional te vragen het contract op te stellen.

Een aankoopmakelaar is daarvoor een goede keuze. Met de kennis en ervaring van een makelaar weet u zeker dat alle afspraken en voorwaarden rondom het kopen van een woning goed in het voorlopige koopcontract komen. Op die manier kunt u een voorlopig koopcontract ontbinden wanneer dat nodig is en loopt u geen onnodig risico.

Veelgestelde vragen in het kort

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract wordt ook wel een 'koopakte' of 'koopovereenkomst' genoemd. In dit document staan de afspraken over en voorwaarden voor de koop van een woning.

Wie mag een voorlopig koopcontract opstellen?

Iedereen mag een voorlopig koopcontract opstellen, u dus ook. Daarbij wordt het wel aangeraden het contract te laten nakijken door een professional, zoals een makelaar. Omdat het een belangrijk document is mogen er geen fouten of onduidelijkheden in staan. Staan deze wel in het contract, dan bestaat de kans dat u in conflict raakt met de verkoper als u gebruik wilt maken van de ontbindende voorwaarden.

Hoe lang is een voorlopig koopcontract geldig?

Na ondertekening van het voorlopige koopcontract heeft u drie werkdagen bedenktijd. In deze tijd mag u het contract zonder opgaaf van reden ontbinden. Daarna mag u alleen ontbinden als u voldoet aan de ontbindende voorwaarden die als clausule zijn opgenomen in het voorlopige koopcontract. Als de akte gepasseerd is, is de koop definitief. Er is geen vastgestelde termijn die tussen een voorlopig koopcontract en de passing moet zitten. Meestal wordt ongeveer zes weken aangehouden.