Huis verkopen Tarieven kosten & courtages Makelaar opzeggen of overstappen

Wat zijn de intrekkingskosten in 2024?

Auteur:
28-11-2023 (laatst bijgewerkt: 30-01-2024)
Leestijd: 3-4 minuten

Bij het verkopen van je huis laat je je graag bijstaan door een makelaar. Maar stel: de verkoop verloopt niet zoals gepland. Of je besluit om persoonlijke redenen voorlopig af te zien van verkoop. Kan je dan zomaar de samenwerking met je makelaar beëindigen? Lees hier hoe het zit en wanneer je eventueel intrekkingskosten moet betalen.

Wat zijn intrekkingskosten precies? {UDT:maandjaartal}

Intrekkingskosten zijn de vergoeding die je aan een verkoopmakelaar moet betalen wanneer je besluit de opdracht tot dienstverlening in te trekken voordat het huis is verkocht.

Vanuit het oogpunt van de makelaar zijn deze kosten goed voor te stellen. Hij heeft immers al werk voor je verricht zoals het maken van foto's en video's, adverteren van je woning en regelen van bezichtigingen.

Als de makelaar hiervoor geen vergoeding vraagt, zou hij gratis voor je werken. Hij ontvangt immers geen courtage als het huis niet wordt verkocht.

Niet bepaald eerlijk; zeker niet als je besluit om je huis tijdelijk uit de verkoop te halen niets met de makelaar zelf te maken heeft.

Daarom nemen sommige makelaars intrekkingskosten op in de overeenkomst die je bij aanvang van de samenwerking tekent.

Hoe hoog zijn intrekkingskosten gemiddeld in 2024?

De intrekkingskosten verschillen sterk per makelaar. Sommige vragen €600, terwijl anderen €900 of meer rekenen.

Gemiddeld bedragen de intrekkingskosten ongeveer €750 bij het opzeggen van een verkoopopdracht in 2024. Een behoorlijk bedrag, zeker omdat niet iedere verkoopmakelaar deze extra kosten doorberekent.

Wanneer haal je een huis tijdelijk uit de verkoop?

Er zijn tal van redenen denkbaar om je woning tijdelijk uit de verkoop te halen en de opdracht tot verkoop in te trekken:

Kortom: er kan van alles gebeuren waardoor verkoop nu even geen optie is. Het is dan ook verstandig om vooraf rekening te houden met eventuele intrekkingskosten.

Wat is het verschil tussen opzeggen en ontbinden?

Er zijn 2 manieren om de samenwerking met je makelaar te stoppen:

  1. Opzeggen = je trekt de opdracht voor dienstverlening in. Hierbij riskeer je intrekkingskosten.
  2. Ontbinden = je verbreekt de overeenkomst met je makelaar. Dit kan alleen bij falen van zijn kant en als jij dit kunt aantonen. Ontbinding brengt geen intrekkingskosten met zich mee.

Hoe stop je de samenwerking met een makelaar?

Wil jij niet langer gebruik maken van een bepaalde makelaar? Grofweg heb je 2 opties:

1. Zeg de opdracht op

Je trekt de verkoopopdracht formeel in. Hierbij kan de makelaar intrekkingskosten in rekening brengen. De precieze hoogte verschilt per makelaar.

Voordeel is dat je op deze manier altijd de samenwerking kunt stopzetten. Aantonen dat de makelaar fouten maakt, is niet nodig.

2. Ontbind de overeenkomst

Bij ontbinding verbreek je het contract met je makelaar. Dit kan juridisch gezien alleen als hij zélf grote fouten maakt en jij dit kunt aantonen.

Dit zijn de 3 stappen om de samenwerking met een makelaar te ontbinden:

  1. Je stelt de makelaar in gebreke middels een aangetekende brief
  2. In de brief bied je de makelaar de kans om zijn verplichtingen binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen (let op: een makelaar heeft geen resultaatverplichting, maar wel een inspanningsverplichting)
  3. Gaat de makelaar niet in op je voorstel, dan mag je de overeenkomst met de makelaar direct na de bepaalde termijn ontbinden

Lukt ontbinding, dan hoef je meestal geen intrekkingskosten te betalen. Alleen gemaakte kosten moeten worden vergoed.

Kan ik zonder meer naar een andere makelaar overstappen?

Nee, je kunt niet zomaar van makelaar wisselen. Om over te stappen moet je eerst de lopende opdracht formeel intrekken. En waar een intrekking is, zijn soms dus ook intrekkingskosten.

Hoe voorkom je intrekkingskosten?

De beste manier om intrekkingskosten te vermijden, is door vooraf de tarieven en voorwaarden van meerdere makelaars te vergelijken. Kies vervolgens de partij die géén intrekkingskosten in rekening brengt.

Let op: makelaars zonder intrekkingskosten rekenen vaak wel opstartkosten. Deze opstartkosten, die gemiddeld €450 bedragen, ben je kwijt bij zowel opzeggen als ontbinding van de verkoopovereenkomst.

Veelgestelde vragen in het kort

Kan ik een makelaar opzeggen?

Ja, je kunt de samenwerking met een makelaar opzeggen. Wel rekenen sommige makelaars intrekkingskosten als je de opdracht tot verkoop voortijdig intrekt. Makelaars zonder intrekkingskosten kunnen opstartkosten in rekening brengen.

Hoe hoog zijn de intrekkingskosten in 2024?

Gemiddeld betaal je in 2024 €750 aan een makelaar om een opdracht tot verkoop in te trekken voordat het huis is verkocht. Deze intrekkingskosten gelden als compensatie voor de werkzaamheden die de makelaar reeds heeft verricht.

Kan ik onderhandelen over intrekkingskosten?

Nee, de hoogte van eventuele intrekkingskosten is vastgelegd in de ondertekende overeenkomst met de makelaar. Wel kun je makelaars vergelijken om een makelaar te vinden met geen of lage intrekkingskosten.

Hoe kom ik van een makelaar af?

Je kunt de opdracht tot verkoop bij een makelaar opzeggen of ontbinden. Opzegging brengt soms intrekkingskosten met zich mee en ontbinding niet. Wel moet je bij ontbinding kunnen aantonen dat de makelaar zijn verplichtingen niet is nagekomen.